دانلود فایل کامل رزومه شرکت رعدآب بصورت PDF

لیست برخی از مشتریان و استفاده کنندگان عملگرهای ساخت شرکت رعدآب

شرکت های آب و فاضلاب و سازمانهای آب:

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
 • شرکت آب و فاضلاب استان تهران
 • شرکت آب و فاضلاب مشهد
 • شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
 • شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
 • شرکت آب منطقه ای استان اردبیل
 • شرکت آب منطقه ای استان ایلام
 • شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل
 • شرکت آب منطقه ای استان چهار محال و بختیاری
 • شرکت آب وفاضلاب استان گلستان

شرکت های نیروگاهی و صنایع:

 • شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
 • شرکت ملی صنایع مس ایران
 • شرکت مدیریت تولید برق کرمان

شرکت های مهندسین مشاور:

 • شرکت مهندسین مشاور آبران
 • شرکت مهندسین مشاور ری آب
 • شرکت مهندسین مشاور فرازآب
 • شرکت مهندسین مشاور هیدور فرآیند آب
 • شرکت مهندسین مشاور نهاد آب
 • شرکت مهندسین مشاور آریو بهین طرح

شرکت های تولید کننده شیرآلات صنعتی:

 • شرکت مکانیک آب
 • شرکت نهراب گستر اشتهارد

شرکت های پیمانکاری:

 • شرکت سابیر بین الملل
 • شرکت آرتا توان تابلو اردبیل
 • شرکت مهندسی رادمان آذربایجان
 • شرکت اتصال مکانیک
 • شرکت آلتائی
 • شرکت صدر آب صنعت
 • شرکت آبگین

لیست برخی ازپروژه های اجرا شده

موضوع پروژه:

لاین سوم تصفیه خانه مشکین شهر


موقعیت جغرافیایی طرح:
اردبیلمشکینشهر


پیمانکار اصلی:
شرکت رهسرا


فعالیت های اجرایی طرح:
نصب و راه اندازی 2دستگاه فلومتر
نصب و راه اندازی 1 دستگاه کدورت سنج آنلاین
نصب و راه اندازی 1 دستگاه pH متر آنلاین
نصب و راه اندازی 10 دستگاه عملگر برقی سیستم بک واش
تکمیل سیستم PLC و سیستم کنترل تصفیه خانه
نصب و راه اندازی تابلوهای فرمان و سیستمهای بک واش اتوماتیک
نصب و راه اندازی 8 دستگاه تابلوی کنترل فیلترها
تکمیل تجهیزات کنترل و مانیتورینگ اتاق کنترل مرکزی و تجهیزات مانیتورینگ شرکت آب و فاضلاب و سیستم تله متری تصفیه خانه با اداره مرکزی


زمانبندی پروژه:
سال های اجرای پروژه:13۹5-13۹4

موضوع پروژه:

مدول دوم تصفیه خانه آب ماکو


موقعیت جغرافیایی طرح:
آذربایجان غربیماکو


پیمانکار اصلی:
شرکت رهسرا


فعالیت های اجرایی طرح:

 

نصب و راه اندازی32 دستگاه عملگر برقی

نصب و راه اندازی سیستم PLC و سیستم کنترل

نصب و راه اندازی تابلوهای فرمان و سیستمهای بک واش اتوماتیک

نصب و راه اندازی 4 دستگاه تابلوی کنترل فیلترها

نصب و راه اندازی تجهیزات کنترل و مانیتورینگ اتاق کنترل مرکزی

ساخت و حمل و نصب تابلوهای قدرت تصفیه خانه


زمانبندی پروژه:
سال های اجرای پروژه : 1391-1392

موضوع پروژه:

طرح و ساخت تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی شهرک جایگزین روستاهای مستغرق در مخزن سد خدا آفرین


موقعیت جغرافیایی طرح:
آذربایجان شرقی- خداآفرین

پیمانکار اصلی:

شرکت رهسرا


فعالیت های اجرایی طرح:

 ساخت و نصب و راه اندازی تابلوهای قدرت و کنترل تصفیه خانه نصب و راه اندازی 5دستگاه ابزار دقیق تصفیه خانه فاضلاب


زمانبندی پروژه:
سال های اجرای پروژه : 1387-1390

موضوع پروژه:

تصفیه خانه آب مشکین شهر

موقعیت جغرافیایی طرح:

اردبیل – مشکین شهر


پیمانکار اصلی:
شرکت رهسرا


فعالیت های اجرایی طرح:

ساخت و حمل و نصب و راه اندازی مجموعه کامل تابلوهای قدرت و توزیع راه و اندازی تصفیه خانه

ساخت و حمل و نصب تابلوهای قدرت و توزیع اصلی تصفیه خانه
نصب و راه اندازی 2 دستگاه فلومتر
نصب و راه اندازی 2 دستگاه کدورت سنج آنلاین
نصب و راه اندازی 2 عدد PH متر آنلاین
نصب و راه اندازی 35 دستگاه عملگر برقی
نصب تجهیزات ابزار دقیق تلمبه خانه ها و مخازن
نصب و راه اندازی سیستم PLC و سیستم کنترل
نصب و راه اندازی تابلوهای فرمان و سیستمهای بک واش اتوماتیک
نصب و راه اندازی 8 دستگاه تابلوی کنترل فیلترها
نصب و راه اندازی تجهیزات کنترل و مانیتورینگ اتاق کنترل مرکزی

زمانبندی پروژه:

سال های اجرای پروژه : 1382-1385

موضوع پروژه:

تجهیزات مکانیکی و الکتریکی تصفیه خانه آب شرب اردبیل

موقعیت جغرافیایی طرح:

اردبیل – اردبیل


پیمانکار اصلی:
شرکت رهسرا


فعالیت های اجرایی طرح:

ساخت و حمل و نصب و راه اندازی مجموعه کامل تابلوهای قدرت و توزیع راه و اندازی تصفیه خانه
نصب و راه اندازی 2 دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی به قطر 1000
نصب و راه اندازی 2 دستگاه کدورت سنج آنلاین
نصب و راه اندازی 2 عدد PH متر
آنلاین
نصب و راه اندازی 54 دستگاه عملگر برقی
نصب تجهیزات ابزاردقیق تلمبه خانه ها و مخازن ذخیره
نصب و راه اندازی سیستم
PLC و سیستم کنترل
نصب و راه اندازی تابلوهای فرمان و سیستمهای بک واش اتوماتیک 12 واحد فیلتر
نصب و راه اندازی 12 دستگاه تابلوی کنترل فیلترها
نصب و راه اندازی تجهیزات کنترل و مانیتورینگ اتاق کنترل مرکزی تصفیه خانه


زمانبندی پروژه:

سال های اجرای پروژه : 1382-1385

موضوع پروژه:

حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات برقی ، کنترل و ابزار دقیق تصفیه خانه آب ماکو مدول اول

موقعیت جغرافیایی طرح:

آذربایجان غربی ماکو

پیمانکار اصلی:

شرکت رهسرا


فعالیت های اجرایی طرح:

نصب و راه اندازی 2 دستگاه فلومتر
نصب و راه اندازی 2 دستگاه کدورت سنج آنلاین
نصب و راه اندازی 2 عدد
pH متر آنلاین
نصب و راه اندازی 32 عدد دستگاه عملگر برقی
نصب تجهیزات ابزاردقیق تلمبه خانه ها و مخازن
نصب و راه اندازی سیستم
PLC و سیستم کنترل
نصب و راه اندازی تابلوهای فرمان و سیستمهای بک واش اتوماتیک
نصب و راه اندازی 8 دستگاه تابلوی کنترل فیلترها
نصب و راه اندازی تجهیزات کنترل و مانیتورینگ اتاق کنترل مرکزی و تجهیزات مانیتورینگ شرکت آب و فاضلاب
ساخت و حمل و نصب تابلوهای قدرت و توزیع اصلی تصفیه خانه


زمانبندی پروژه:

سال های اجرای پروژه : 1381-1385